وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۰۳/ت۴۵۶۲۸هـ مورخ  ۲۲/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۴/۱۳۹۳ به پیشناد شماره ۴۱/۳۴/۱۱۷/۲۴۲۰۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در ماده (۱)، پس از عبارت «از ادغام» عبارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می‌شود.

۲- در ماده (۷)، واژه «، اجرا» حذف و در بند (الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند (هـ) و تبصره ذیل بند (ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان‌ها» اصلاح می‌شود.

۳- در ماده (۸)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می‌شود.

۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۲) اضافه می‌شود:

تبصره- رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.

۵ – در بند (ز) ماده (۱۵)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می‌شود.

۶ – در ماده (۱۶)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره (۲) ماده یادشده حذف و شماره تبصره(۳) به تبصره (۲) اصلاح می‌شود.

۷- بندهای (۶)، (۸) و (۹) ماده (۱۸) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می‌شود.

۸- ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹- اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می‌شوند.

۹- در بند (و) ماده (۲۱)، پس از عبارت «برنامه‌های مصوب» عبارت «و اساسنامه‌های آنها» اضافه می‌شود.
۱۰- در ماده (۲۴)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» اصلاح می‌شود.

۱۱- متن زیر به عنوان ماده (۲۸) اضافه می‌شود:

ماده ۲۸- این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌الاجراء می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments