بودجه 86

در خصوص حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان رسمی و پیمانی

آیین نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور در خصوص حقوق و مزایای مستمر (اجتناب ناپذیر) کارکنان رسمی و پیمانی (تصویبنامه شماره 8313/ت37142هـ مورخ 25/1/1386 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کار و امور اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ …

در خصوص حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان رسمی و پیمانی ادامه »

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ (تصويبنامه 19725/37150 مورخ 12/2/1386 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ (تصويبنامه 19725/37150 مورخ 12/2/1386 هيأت وزيران) وزارت اموراقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور‏- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‏ نظر به اينكه در بند(6) تصويب نامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 ‏و تبصره آن كه براساس طرح تصويب‌نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، …

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ (تصويبنامه 19725/37150 مورخ 12/2/1386 هيأت وزيران) ادامه »

ضريب جدول حقوقی كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶

تعيين ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري (تصويبنامه ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (4) ماده (1) و …

ضريب جدول حقوقی كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ ادامه »