بودجه 94

اصلاحیه تحریری اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۲۴/۵۲۰۶۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ …

اصلاحیه تحریری اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ادامه »

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 3/12/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 3/12/1394 هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت کشور- وزارت نفت وزارت نیرو- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و …

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 3/12/1394 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوبه شماره 150860/ت52134هـ مورخ 18/11/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوبه شماره 150860/ت52134هـ مورخ 18/11/1394 هیأت وزیران) وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران …

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوبه شماره 150860/ت52134هـ مورخ 18/11/1394 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح بند (د) ماده (1) آیین‌نامه اجرای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 136051/ت52066هـ مورخ 19/10/1394 هیأت وزیران)

اصلاح بند (د) ماده (1) آیین‌نامه اجرای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 136051/ت52066هـ مورخ 19/10/1394 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 15/10/1394 به پیشنهاد شماره 02/100/52307 مورخ …

اصلاح بند (د) ماده (1) آیین‌نامه اجرای بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 136051/ت52066هـ مورخ 19/10/1394 هیأت وزیران) ادامه »

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 15/9/1394 مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 15/9/1394 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 به شرح زیر اصلاح می شود: ی- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون …

قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 15/9/1394 مجلس شورای اسلامی) ادامه »

الحاقيه به تبصره های مواد ۷ و ۱۲ از آیين نامه های اجرایی قوانين بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۸۲۵۹/هـ۵۲۵۰۲ت مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

الحاقيه به تبصره های مواد ۷ و ۱۲ از آیين نامه های اجرایی قوانين بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۸۲۵۹/هـ۵۲۵۰۲ت مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هيأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به …

الحاقيه به تبصره های مواد ۷ و ۱۲ از آیين نامه های اجرایی قوانين بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۸۲۵۹/هـ۵۲۵۰۲ت مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 103554/ت52066هـ مورخ 10/8/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 103554/ت52066هـ مورخ 10/8/1394 هیأت وزیران) وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۰۴۳/۹۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب …

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه شماره 103554/ت52066هـ مورخ 10/8/1394 هیأت وزیران) ادامه »

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور …

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۹۵۵۹۹/ت۵۲۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح تحریری مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور (نامه شماره 84898/51762 مورخ 31/6/1394 دبیر هیأت دولت)

اصلاح تحریری مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور (نامه شماره 84898/51762 مورخ 31/6/1394 دبیر هیأت دولت) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به این‌که در مواد (18) و (19) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 753/ت51762هـ مورخ 11/1/1394، به ترتیب واژه «مربوط» بعد از واژه «مصوب» …

اصلاح تحریری مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور (نامه شماره 84898/51762 مورخ 31/6/1394 دبیر هیأت دولت) ادامه »

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۵۷۴/هـ۵۲۲۹۷ت مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۵۷۴/هـ۵۲۲۹۷ت مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هيأت وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های …

اصلاح آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۵۵۷۴/هـ۵۲۲۹۷ت مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ادامه »

نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیين نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور موضوع: هدفمندی یارانه ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴)

نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیين نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور موضوع: هدفمندی یارانه ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴) حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ٬۱۰/۳/۱۳۹۴ موضوع: «آیين نامه …

نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیين نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور موضوع: هدفمندی یارانه ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴) ادامه »

آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۷۰۷۳۹/هـ۵۱۸۸۷ت مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هيأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۹۲۶۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد …

آیين نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ادامه »

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۲/ت۵۲۱۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۲/ت۵۲۱۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و …

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۲/ت۵۲۱۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ادامه »

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری …

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ادامه »

مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه مورخ 16/4/1394 هیأت وزیران)

مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه مورخ 16/4/1394 هیأت وزیران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و گمرک جمهوری …

مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (تصویبنامه مورخ 16/4/1394 هیأت وزیران) ادامه »