همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران)

همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران)

سازمان اداری و استخدامی کشور

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و در اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور _مصوب 1395- تصویب کرد:

مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا