مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه منوط کردن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریتهای خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

ابطال بخشنامه منوط کردن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریت‌های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (دادنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۱۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۸۹ …

ابطال بخشنامه منوط کردن کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، انتصابات، سفرها و مأموریتهای خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلندمدت یا مشارکت به مجوز و تأیید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ادامه »

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

تصویب­نامه شماره ۴۲۶۴۲/ت۴۳۵۰۵هـ (مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند ۱ نامه شماره ۶۰۵/۲۰/۹۹۲م (مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ابطال نشد. کلاسه …

مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارکنان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ادامه »

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲۴۸۰۴ تاریخ ۱۴۰۰/۳/۶ نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ایجاد هفت …

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ادامه »

نحوه مأموریت کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی به مناطق آزاد و چگونگی پرداخت حقوق و مزایای آنها

الحاق تبصره (۳) به ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تعیین نحوه مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد (تصویبنامه شماره ۲۴۰۱۵/ت۵۸۸۱۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و …

نحوه مأموریت کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی به مناطق آزاد و چگونگی پرداخت حقوق و مزایای آنها ادامه »

تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (تصویب‌نامه شماره ۴۲۴۹/ت۵۸۶۵۴هـ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت حقوقی رییس جمهور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و …

تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه »

ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی

ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی (دادنامه شماره ۱۰۸۶- ۱۰۸۵ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه : ۱۰۸۵ – ۱۰۸۶  تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۳ و ۹۹۰۰۱۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ولی حیدرنژاد  موضوع شکایت و خواسته: ابطال  …

ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری-صنعتی ادامه »

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مأمور به مناطق آزاد

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مأمور به مناطق آزاد (دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه : ۱۰۲۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۱۲ شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ-۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هیأت …

عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مأمور به مناطق آزاد ادامه »

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۷۵۲۷۳/ت۵۷۶۸۸هـ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۲/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۵۰/۱۰/۹۹۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و …

نصاب معاملات سال ۹۹ مناطق آزاد تجاری- صنعتی ادامه »

عدم معافیت مالیاتی درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مالیات معاف نیست (دادنامه شماره 344 مورخ 30/2/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه : 344 تاریخ دادنامه: 30؍2؍1399 شماره پرونده: 9700927 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره 25607؍232؍ص-20؍12؍1391 …

عدم معافیت مالیاتی درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ادامه »

ابلاغ بودجه سال 99 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

ابلاغ بودجه سال 99 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (تصویبنامه شماره 166183/ت57541هـ مورخ 28/12/1398 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 28/12/1398 به پیشنهاد شماره 6788/10/982 مورخ 19/12/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و …

ابلاغ بودجه سال 99 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه »

تعرفه هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی سال 1399

تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی سال 1399 (تصویب‌نامه شماره 145033/ت57165هـ مورخ 13/11/1398 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 6/11/1398 به پیشنهاد شماره 3742/10/982 مورخ 30/7/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد …

تعرفه هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی سال 1399 ادامه »

تعیین نصاب معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی سال 1398

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 22 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (تصویب‌نامه شماره 143891/ت57158هـ مورخ 8/11/1398 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 6/11/1398 به پیشنهاد شماره 3743/10/982 مورخ 30/7/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی …

تعیین نصاب معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی سال 1398 ادامه »

ابلاغ بودجه سال 98 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

ابلاغ بودجه سال ۹۸ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (تصویبنامه شماره 22257/ت56425هـ مورخ 28/2/1398 هیئت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 8/10/982 مورخ 6/1/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و …

ابلاغ بودجه سال 98 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه »

بودجه سال 1397 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی

تصویبنامه در خصوص بودجه سال 1397 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها (تصویبنامه شماره 165329/ت55208ک مورخ 22/12/1396 هیئت وزیران) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه …

بودجه سال 1397 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی ادامه »

همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران)

همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران) سازمان اداری و استخدامی کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد …

همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران) ادامه »