جدول زمان‌بندی ارزيابي عملكرد سال 1398 سطح استان

image_print

جدول زمان‌بندی ارزيابي عملكرد سال 1398 سطح استان (بخشنامه شماره 704374 مورخ 4/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

پیرو بخشنامه شماره 749977 تاریخ 28/12/1397 موضوع ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی، به پیوست جدول زمان‌بندی فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1398 اعلام می‌گردد (پیوست 1). خواهشمند است دستور فرمائید؛ نسبت به اجرای فرآیند مذکور منطبق بر زمانبندی اعلامی و با در نظر گرفتن موارد ذیل، اقدام گردد:

1- در خصوص ردیف (2) زمان‌بندی پیوست، تهیه فایل اکسل مربوط به برش استانی شاخص‌های اختصاصی بر اساس اطلاعیه شماره 1 فرآیند ارزیابی عملکرد سال 1398 (مندرج در وبسایت امور) و بارگذاری آن در سامانه مدیریت عملکرد دستگاه‌ها، از واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

2- با توجه به بازخورد ارزیابی سال گذشته، موضوع تدوین 200 امتیاز از شاخصهای اختصاصی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در فرایند ارزیابی سال 1398 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، منتفی می‌باشد.

3- در صورتی که ستاد دستگاه نسبت به نهایی نمودن برش استانی تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری- دوره دوم و اخذ تأییدیه این امور، حداکثر تا تاریخ 14/12/1398 اقدام ننماید، به استناد بند (1) بخشنامه صدرالاشاره، پس از اعالم از سوی این امور )طریق اطالعیههای مندرج در وبسایت امور( سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف است، اهداف تفاهم نامه سطح ملی را به عنوان مبنای هدف‌گذاری شاخص‌های عمومی (ستاره‌دار) ارزیابی عملکرد واحدهای استانی قرار دهد.

4- در خصوص اقدامات فاقد هدف در برش استانی تفاهم‌نامه برنامه اصلاح نظام اداری-دوره دوم، در صورت عدم تعیین تکلیف آنها از سوی ستاد دستگاه و اخذ تأییدیه امور تا تاریخ فوق الذکر، عملکرد واحدهای استانی دستگاه در شاخصهای مرتبط ارزیابی نخواهد شد.

5- در صورتی که برش استانی شاخصهای اختصاصی دستگاه تا تاریخ 14/12/1398 توسط ستاد دستگاه به این امور ارسال نگردد، به استناد بند (3) بخشنامه صدراالشاره، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌توانند پس از اعلام از سوی این امور (طریق اطالعیه‌های مندرج در وبسایت امور)، رأساً نسبت به تدوین شاخصهای اختصاصی این دسته از واحدهای استانی اقدام و آنرا مالک ارزیابی قرار دهند.

6- فرآیند مذکور به نحو مقتضی به واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی، اطالع رسانی و بر رعایت زمان‌بندی مربوط تأکید گردد. مسئولیت هرگونه تأخیر در اجرای فرآیندهایی که مسئول اجرای آنها، دستگاه اجرایی می‌باشد بر عهده واحد های استانی دستگاه‌های اجرایی میباشد.

7 -با توجه به اینکه مقرر است، اطالعرسانی در خصوص فرآیند ارزیابی عملکرد، از طریق تارنمای این امور در پورتال سازمان به نشانی ir.gov.aro و پنل پیامکی با شماره 50004910 صورت گیرد، دستور فرمائید اسامی معاونین محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به همراه مسئول ارزیابی استان در قالب فایل ارسالی (پیوست 2) حداکثر تا تاریخ 11/12/1398 به امور ارسال گردد.

8- در هفته سوم فروردین سال 1399 دوره آموزشی برای کلیه افراد ارزیاب معرفی شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت وبینار برگزار و آزمون الکترونیکی در هفته آخر همان ماه برگزار خواهد شد. تنها افرادی که حد نصاب آزمون مورد نظر را کسب نمایند، می‌توانند دستگاه‌های اجرایی استان را مورد ارزیابی قرار دهند. لیست افراد معرفی شده، بر اساس فایل آماده‌سازی سامانه مدیریت عملکرد متعاقبا دریافت خواهد شد.

محمد هاشمیه انارکی- رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.