معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: مصوبه اصلاح «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» فقط براي تعيين حداكثر سن معرفي كاركنان به كانون‌هاي ارزيابي است و سطوح مديريت پايه، مياني و ارشد را شامل مي‌شود.

«سيد صدرالدين صدري نوش‌آبادي» روز يكشنبه در گفت‌وگو با ايرنا توضيحاتي درخصوص مصوبه اصلاح «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» ارائه كرد.

 مشاهده متن مصوبه

وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداري پنجم آذر ۱۳۹۳ تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند كاركنان واجد شرايط احراز مشاغل مديريت پايه، مياني و ارشد خود را به كانون‌هاي ارزيابي معرفي و از ابتداي سال ۱۳۹۷، در انتخاب و انتصاب مديران خود از افرادي استفاده كنند كه علاوه بر شرايط احراز پيش‌بيني‌شده در مقررات مربوطه، گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت‌هاي مديريتي كه از سوي كانون‌هاي ارزيابي صادر مي‌شود نيز باشند.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي افزود: در ماده سه اين مصوبه، داشتن حداكثر ۴۵ سال سن به عنوان يكي از شرايط معرفي كاركنان به كانون‌هاي ارزيابي براي «تمام سطوح مديريتي» پيش‌بيني شده بود كه اين موضوع برخي مشكلات را در معرفي افراد واجد شرايط به كانون‌هاي ارزيابي ايجاد كرد و دستگاه‌هاي اجرايي تقاضا داشتند حداكثر سن براي سطوح مختلف مديريتي متفاوت باشد.

وي بيان كرد: بنابراين به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، شوراي‌عالي اداري در جلسه هفدهم تير امسال ضمن اصلاح مصوبه قبلي خود، شرايط سني ورود افراد به كانون‌هاي ارزيابي را براي مديران پايه و عملياتي ۴۵ سال، مديران مياني ۴۷ سال و مديران ارشد ۵۰ سال تعيين كرد.

صدري نوش آبادي تأكيد كرد: اين مصوبه فقط برای تعيين حداكثر سن جهت معرفي كاركنان به كانون‌های ارزيابي بوده و ارتباطي به انتصاب افراد در پست‌های مديريتی يا حداكثر سن مديريت در سطوح مختلف ندارد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي همچنين متذكر شد: «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» فقط سطوح مديريت پايه، مياني و ارشد را شامل شده و مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آنها مشمول اين مصوبه نمي‌شوند.

موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري شامل مديريت‌هاي سياسي همچون روساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا را شامل مي‌شود.

 

مطالب مرتبط:

- اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي»

اصلاح بند (3) ماده (3) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی با تغییر سقف سنی مشمولین (مصوبه شماره 226725 مورخ 31/4/1398 شورای عالی اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

 • ماده 2- شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی شقوق تعریف شده در ماده (1) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره (1) می باشد:

  - دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی»؛ (از ابتدای سال 1397)؛

  - ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطلاعات افراد دارای شایستگی احراز سمت های مدیریتی؛

  - دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز؛

  - طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط؛

  - کسب حداقل 85 درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب؛

  - احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، از مراجع ذیربط؛

  - دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه.
  (( تكليف اين ماده را هم بايد مشخص كنند؟؟؟))