ویرایش نخست کتاب (نسخه الکترونیکی) مروری جامع بر قوانین مالیاتی منتشر شد.

به گزارش شناسنامه، این کتاب که به همت آقایان دکتر فرشید فریدونی و امیر نجاتی تدوین شده است، مشتمل بر موارد ذیل است:

  • آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقمی مصوب 31/4/1394
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • آیین نامه ها و بخشنامه ها
  • تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
  • آرای دیوان عدالت اداری و شورای مالی مالیاتی.

متن کامل این کتاب در فرمت پی دی اف از طریق لینک زیر قابل دریافت است: