طی احکام جداگانه ای رؤسای «امور حقوقی و قوانین» و «امور مجلس و استان ها» سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شدند.

محمدتقی نبئی- حیدرعلی نوروزپور

به گزارش شناسنامه، آقای جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی آقای محمد تقی نبئی را به سمت رییس امور حقوقی و قوانین و آقای حیدرعلی نوروزپور را به عنوان رییس امور مجلس و استان ها در آن سازمان منصوب کردند.

گفتنی است، این انتصابات با توجه به شایستگی، تعهّد و تجارب ارزشمند این افراد و به پیشنهاد معاون حقوقی، مجلس و نظارت این سازمان (آقای نصرالله ترابی قهفرخی) انجام گرفته است.

در پایان اظهار امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و همکاری مدیران سازمان در انجام وظایف محول موفق و موید باشند.