ایندکس مطلب

* محمدتقی بانکی:

بعد از خیّر، ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفت. او در زمان ریاست جمهوری، رجایی، با ستاد بسیج اقتصادی همکاری کرد و پس از آن به سمت معاون بودجه ریزی و نظارت سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۰ منصوب شد. البته بانکی در زمان بنی صدر و دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی هم عهده دار این سمت بود. او همین طور بعدها، وزیر نیرو در کابینه دوم میرحسین موسوی شد.

بانکی متولد سال 1325 است و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت شرکت های ساختمانی از دانشگاه میسوری آمریکا گرفته است. او در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت و به سمت معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد. از دیگر سمت های بانکی، می توان به معاونت عمران بنیاد مستضعفان و مدیرعامل فولاد ایران، مدیرعامل سازمان صنایع ملی و عضو هیأت مدیره منطقه آزاد قشم نام برد. البته در حال حاضر، بانکی، عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.