ایندکس مطلب

* محمدباقر نوبخت: اولین رییس بر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت است. البته او علاوه بر این سمت ها، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سخنگوی دولت ایران و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است. او پیش از این نماینده مردم رشت در ادوار سوم تا ششم مجلس شورای اسلامی و معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

نوبخت،  دکتری تخصصی اقتصاد از دانشگاه Paisley, U.K.و  دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی  CASINژنو، سوئیس دارد.