مقررات حقوق و دستمزد

اعلام همترازی دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی

اعلام همترازی دستیاران ستادی برخی مقامات و همترازان آنها و رؤسای سازمان‌های وابسته و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح (بخشنامه شماره 1305991 مورخ 09/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام، با عنایت به مفاد ماده (4) مصوبه شماره 48892/206 مورخ 6/4/1394 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور و به استناد تبصره (5) فصل دوم بخشنامه شماره 1/14593/200 مورخ 21/2/1388، دستیاران مقامات موضوع بند “د” و “هـ” ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و رؤسای سازمان‌های وابسته همتراز پست سازمانی “معاون مدیرکل” و دستیاران ادارات کل ستادی و عناوین هم‌سطح، همتراز پست سازمانی “رییس گروه یا رییس  اداره” از نظر برقراری و پرداخت حقوق و مزایا تعیین می‌گردند.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *