نحوه پرداخت حقوق در ايام مرخصي بيماری صعب العلاج در مدت زائد بر يكسال

نحوه پرداخت حقوق در ايام مرخصي بيماري صعب العلاج «در مدت زائد بر يكسال» (بخشنامه شماره ۹۴۰۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مـديريت خدمات كشوري

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با استناد به بندهاي ۴ و ۵ رديف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به اينكه به موجب ماده (۱) آيين نامه اجرايي مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مديريت خـدمات كشوري (موضوع تصويبنامه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ هيأت محترم وزيران) آيين نامه مرخصي هاي موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدي آن در اجراي قـانون مديريت خدمات كشوري با لحاظ شرايط آيين نامه اجرايي فوق تنفيذ گرديده و با توجه به اينكه مطابق ماده ۲۷ آيين نامه مرخصي ها مقرر شده بود به مستخدمين در مرخصي بيماري هاي صعب العلاچ در مدت زائد بر يكسال فقط حقوق پرداخت گردد كه در اين زمينه با توجه به روشن نبودن واژه «حقوق» در قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه ها استعلام هاي زيادي نموده بودند و امكان اتخاذ رويه واحد براي آنها وجود نداشت، مقرر نمود:

به كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري (تابع صندوق بازنشستگي كشوري) كه در مرخصي بيماري صعب العلاج «در مدت زائد بر يكسال» به سر مي برند تا هنگامي كه مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام كشوري قرار نگرفته اند، حقوق ثابت پرداخت گردد.

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments