آزمون وکالت

تاریخچه آزمون وکالت

کانون وکلای دادگستری ،برابر قوانین سابق از جمله ماده ۱۸ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ مؤسسه ای دارای شخصیت حقوقی،از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از حیث عواید و مخارج ،مستقل بوده است. برابر ماده ۲۰ همان قانون هیأت مدیره کانون که مدیر اداره ی آن محسوب میشدند توسط وزیر عدلیه و از بین وکلاء انتخاب میشدند و حتی انتخاب رئیس کانون از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه نیز بلا مانع بود.

پس از انقلاب اسلامی گزینش وکلاء به صورت تعلیق در آمد و این وضعیت تا سال ۱۳۷۲ ادامه داشت،و اولین آزمون سراسری کانون وکلاء بعد از انقلاب اسلامی برای متقاضیان اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۲ برگزار شد.

دومین آزمون نیز با یک سال تأخیر در مرداد ماه ۱۳۷۴ با همان شیوه برگزار گردید.

در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ آزمونی برگزار نشد تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری توسط مجلس شورای اسلامی و تعیین هیئت مدیره ی کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور« که در حال حاضر شامل ۱۹ کانون میباشد» سومین آزمون سراسری با شیوه کامل تری در آبان ماه ۱۳۷۷ برگزار گردید .و قرار شد این شیوه آزمون در هر سال تکرار شود.

تازه‌ها در کانال تلگرام