1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز(17 رای)

اصلاح بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 135943/ت55887 مورخ 15/10/1397 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 5/10/1397 به پیشنهاد شماره 145025 مورخ 24/7/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

13- گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.