طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور شروع کار ادارات ۱۴۰۱ رمضان

نظریه رییس مجلس شورای اسلامی درباره تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان

نظریه رییس مجلس شورای اسلامی درباره تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان ادامه »