لزوم خودداری از برگزاری جلسات، همایش‌ها، کلاس‌های آموزشی و سمینارها به صورت حضوری و استفاده از وبینار