دستورالعمل‌های مرخصی زایمان زنان، همسران و کمک هزینه عائله‌مندی

دستورالعمل های مربوط به نحوه مرخصی زایمان زنان، دو هفته ای همسران و کمک هزینه عائله مندی (شماره های 96539-10/6/1392 و 119949-19/7/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) الف- دستورالعمل شماره 96539-10/6/1392 مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها با سلام و احترام به پیوست قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که …

دستورالعمل‌های مرخصی زایمان زنان، همسران و کمک هزینه عائله‌مندی ادامه »