قانون تعیین تکلیف مقامات و مسئولان، بر لزوم اعلام دارایی‌ها تأکید دارد. سامانه ملی مدیریت ساختار