سامانه ساعد (بانک آرا صحیح)

کمک هزینه بارداری تأمین اجتماعی

کمک هزینه بارداری تأمین اجتماعی آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به پرداخت کمک بارداری واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به پرداخت کمک بارداری بیمه شده زن، بیمه اختیاری (حکم به رد) ۳ الزام به پرداخت کمک بارداری بیمه شده زن، اشتغال به کار (حکم …

کمک هزینه بارداری تأمین اجتماعی ادامه »

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه بیش از ۵ سال

 تغییر تاریخ تولد در شناسنامه بیش از ۵ سال آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به تغییر تاریخ تولد از … به … (بیشتر از ۵ سال) (قرار عدم صلاحیت) مستندات مربوط: قوانین ردیف تاریخ عنوان ۱ ۱۳۶۷/۱۱/۰۲ ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از …

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه بیش از ۵ سال ادامه »

تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی و معوقات آن

تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی و معوقات آن آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به پرداخت معوقات مستمری بازماندگان از تاریخ فوت واجد شرایط (حکم به ورود) مباحث حقوقی و نکات کاربردی ۱- مطابق رای شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آراء مراجع حل اخلاف کار …

تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی و معوقات آن ادامه »

کمک هزینه ازدواج تأمین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج تأمین اجتماعی آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به پرداخت کمک هزینه ازدواج واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به پرداخت کمک هزینه ازدواج فقدان سابقه ۷۲۰ روز بیمه پردازی (حکم به رد) ۳ الزام به پرداخت کمک هزینه ازدواج بیمه‌شده اختیاری (حکم به …

کمک هزینه ازدواج تأمین اجتماعی ادامه »

فوق العاده همترازی با هیات علمی

فوق العاده همترازی با هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به برقراری فوق العاده همترازی با هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به برقراری …

فوق العاده همترازی با هیات علمی ادامه »

کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان زن

کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان زن آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد  کارمند زن فوت شوهر (حکم به ورود) ۲ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله‌‌مندی و اولاد  کارمند زن متارکه نمودن فرزند اناث (حکم به ورود) ۳ الزام …

کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان زن ادامه »

کمک هزینه اولاد برای فرزندخوانده

کمک هزینه اولاد برای فرزندخوانده آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به پرداخت کمک هزینه اولاد جهت فرزندخوانده واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به پرداخت کمک هزینه اولاد جهت فرزندخوانده عدم ارائه حکم سرپرستی دادگاه (حکم به رد) ۳ الزام به پرداخت کمک هزینه اولاد …

کمک هزینه اولاد برای فرزندخوانده ادامه »

مرخصی زایمان زنان

مرخصی زایمان زنان آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه مطالبه مرخصی پس از 9 ماه (حکم به رد) ۳ الزام …

مرخصی زایمان زنان ادامه »

فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی

فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی مباحث حقوقی و نکات کاربردی ۱- به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است:« نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق‌العاده …

فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی ادامه »

الزام بنیاد شهید به پذیرش و صدور درصد جانبازی

الزام بنیاد شهید به پذیرش جانبازی آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام بنیاد شهید به پذیرش جانبازی واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام بنیاد شهید به پذیرش جانبازی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون ماده 16 ۳ الزام بنیاد شهید به پذیرش جانبازی ارجاع به کمیسیون …

الزام بنیاد شهید به پذیرش و صدور درصد جانبازی ادامه »

مرخصی معوقه، سنوات ارفاقی، پرداخت فوق‌العاده حق اشعه و معوقات

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ اعمال رتبه در محاسبه حق اشعه کارکنان تأمین اجتماعی (واجد شرایط) حکم به رد ۲ مطالبه مرخصی معوقه قانون حفاظت در برابر اشعه   ۳ مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)   ۴ الزام …

مرخصی معوقه، سنوات ارفاقی، پرداخت فوق‌العاده حق اشعه و معوقات ادامه »

تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی از شرکتی به قراردادی

تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی از شرکتی به قراردادی آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (مربی پیش‌دبستانی) حکم به رد مباحث حقوقی و نکات کاربردی ۱- حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مبیّن جواز واگذاری و …

تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی از شرکتی به قراردادی ادامه »

تبدیل وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین

تبدیل وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین حکم به رد  مستندات مربوط: قوانین ردیف تاریخ عنوان ۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك …

تبدیل وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین ادامه »

تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی

تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی ایثارگر به استناد بند «ز» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «پ» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی واجد شرایط (حکم به ورود) …

تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی ادامه »

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)   شاکی: طرف شکایت: خواسته: مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت/  رد)   گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به …

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت) ادامه »