تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

سید کریم حسینی، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

تأمین بار مالی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی از دلایل کندی تصویب است

ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در قالب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. به گزارش شناسنامه قانون، سید کریم حسینی، نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی توضیحاتی را ارائه کرده است. برای شنیدن فایل …

تأمین بار مالی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی از دلایل کندی تصویب است ادامه »

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است (رأی شماره ۱۰۹۵ – ۱۰۹۹ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۰۶۳- ۹۹۰۲۱۳۷- ۹۹۰۱۸۱۳- ۹۹۰۱۷۵۲- ۹۹۰۱۷۱۳ تاریخ رأی: شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹ شماره پرونده ها: ۹۹۰۳۰۶۳- ۹۹۰۲۱۳۷- ۹۹۰۱۸۱۳- ۹۹۰۱۷۵۲- ۹۹۰۱۷۱۳ مرجع رسیدگی: …

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی ادامه »

اولویت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت استخدامی

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد: الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در …

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ادامه »

عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی (رأی شماره ۴۶۰ ـ ۴۷۶ مورخ  ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ: ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴۶۰ـ۴۷۶ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۹ و ۸۹/۶۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان ۱ـ اکبر رشیدی کندری ۲ـ حسین کلیوند رضایی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام …

عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی ادامه »

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد خرید خدمت

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد خرید خدمت آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح ۱ الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد خریدخدمت به پیمانی واجد شرایط (حکم به ورود) ۲ الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد خریدخدمت به پیمانی عقد قرارداد بعد از تاریخ تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ (حکم به رد) ۳ الزام به …

تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد خرید خدمت ادامه »

عدم ابطال بخشنامه دانشگاه پیام نور برای پیمانی کردن کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری

عدم ابطال بخشنامه های دانشگاه پیام نور در خصوص پیمانی کردن کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری طبق ماده (۳۰) دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی تا قبل از ابطال (دادنامه شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) شماره دادنامه: ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ تاريخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۵، ۹۶/۱۰۶، ۹۶/۱۰۷، ۹۶/۱۰۸، ۹۶/۱۰۹، ۹۶/۱۱۰، ۹۶/۱۱۱، ۹۶/۱۱۲، …

عدم ابطال بخشنامه دانشگاه پیام نور برای پیمانی کردن کارکنان دارای کارنامه قبولی ادواری ادامه »

ابلاغ دادنامه ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل آزمون استخدامی موضوع: استخدام کارکنان دارای قبولی آزمون ادواری

ابلاغ دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده «۳۰» دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع: استخدام کارکنان دارای قبولی آزمون ادواری (بخشنامه شماره ۱۵۸۴۳۹۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست دادنامه …

ابلاغ دادنامه ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل آزمون استخدامی موضوع: استخدام کارکنان دارای قبولی آزمون ادواری ادامه »

ابطال دستورالعمل موضوع استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری

ابطال ماده (۳۰) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع: استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری (دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۵۵۹ مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری) تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹، ۹۵/۱۴۶، ۹۵/۱۴۵، ۹۵/۸۷ شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹ موضوع رأی: ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل …

ابطال دستورالعمل موضوع استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری ادامه »

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون‌های ادواری

بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری به پیمانی (بخشنامه شماره ۹۶۱۹۷۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور) معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور در اجرای ماده (۳۰) بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی …

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون‌های ادواری ادامه »

شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی ۵۵۵ دیوان عدالت اداری

شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی ۵۵۵ دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۴۵۵۷/۹۱/۲۲۴ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) به کلیه معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشور پیرو جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ با حضور مدیران کل دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری‌های سراسر کشور و جهت تسهیل و …

شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی ۵۵۵ دیوان عدالت اداری ادامه »

نحوه اجرای آرای ۵۵۵، ۲۴۴ و ۴۵۰ هیئت عمومی دیوان در خصوص تبدیل وضعیت

نحوه اعمال آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها) کلیه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشور پیرو نامه شماره ۲۷۹۹/۸۹/۲۳۲ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ با عنایت به اینکه تشخیص مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند بررسی دقیق بر اساس شرایط مقرر در …

نحوه اجرای آرای ۵۵۵، ۲۴۴ و ۴۵۰ هیئت عمومی دیوان در خصوص تبدیل وضعیت ادامه »

عدم ابطال لغو آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی

عدم ابطال لغو آیین‌‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی (رأی شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری) تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۷ شماره دادنامه: ۱۰۲۸ موضوع رأی: عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ- ۱۱/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، موضوع آیین …

عدم ابطال لغو آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم در خصوص تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی ادامه »

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت

دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت (مصوبه ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۶۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱.۱۰۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت …

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی به صورت خرید خدمت ادامه »

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی (رأی شماره ۷۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه : ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۰۵ کلاسه پرونده : ۹۰/۶۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غیاث کریمی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر …

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی ادامه »

رأی ۲۴۴ در خصوص تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی به رسمی

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی به رسمی (دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ: ۲۳/۴/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۲۴۴ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری. موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، …

رأی ۲۴۴ در خصوص تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی به رسمی ادامه »