اساسنامه، شرکت، وزارت صنايع و معادن، صنایع کوچک، شهرک‌های صنعتی