آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع ایثارگران موضوع: ساماندهی گلزار و یادمان شهدا

آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: ساماندهی گلزار و یادمان شهدا (تصویبنامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت۵۰۵۷۲هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران) وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه ۷ /۱۰ /۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت …

آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع ایثارگران موضوع: ساماندهی گلزار و یادمان شهدا ادامه »