جداول همسان سازی حقوق 99 بازنشستگان کشوری و لشکری

(نامه شماره ۱۹۴۱۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شریعتمداری- وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برادر ارجمند جناب آقای سرتیپ ستاد حاتمی- وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

با سلام و احترام

در اجرای ماده (3) تصویب‌نامه شماره 3707/ت57594هـ مورخ 20/1/1399 هیأت محترم وزیران، به پیوست جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موضوع افزایش جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

الف) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

گروه‌های شغلیامتیاز سال 1399
1 و 2 11.200
311.250
411.300
511.350
611.650
712.150
812.650 
913.100 
1013.550 
 11 14.000
 1214.450 
 1314.900 
 1415.300 
 1515.700 
 1616.100 
 1716.500 
 1816.900 
 19 17250
 2017.600 
گروه قضایی 1 14.800
گروه قضایی 215.900 
گروه قضایی 316.950 
گروه قضایی 417.900 
گروه قضایی 519.000 
گروه قضایی 619.950 
گروه قضایی 721.450 
گروه قضایی 822.450 
مربی آموزشیار17.500 
مربی پژوهش 18.500
استادیار پژوهش22.000 
دانشیار پژوهش24.000 
استاد پژوهش26.000 
مقامات موضوع بند (الف)21.350 
مقامات موضوع بند (ب)22.450 
مقامات موضوع بند (ج)23.300 
مقامات موضوع بند (د)24.150 


ب) جداول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

جایگاه شغلیامتیاز
سرجوخه یا رتبه 4 
گروهبان 3 یا رتبه 5 
گروهبان 2 یا رتبه 6 
گروهبان 1 یا رتبه 7 
استوار دوم یا رتبه 8 
استوار یکم یا رتبه 9 
ستوان سوم یا رتبه 10 
ستوان دوم یا رتبه 11 
ستوان یکم یا رتبه 12 
 سروان یا رتبه 13 
 سرگرد یا رتبه 14 
 سرهنگ دوم یا رتبه 15 
 سرهنگ یا رتبه 16 
 سرتیپ دوم یا رتبه 17 
 سرتیپ یا رتبه 18 
سرلشکر یا رتبه 19 
سپهبد یا رتبه 20 
ارتشبد یا رتبه 21 

مطالب مرتبط:

- جداول همسان سازی حقوق 98 بازنشستگان کشوری و لشکری

← عضویت در صفحه اینستاگرام شناسنامه →
← عضویت در کانال بله شناسنامه →

← عضویت در کانال تلگرام شناسنامه →
← عضویت در پرسش و پاسخ تلگرام شناسنامه →