فایل اکسل نحوه تطبیق کارمندان قرارداد انجام کار معین (مشخص) با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

مستندات:

- بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت (بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)

- دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)+ فرم قرارداد (بخشنامه شماره 713818 مورخ 7/12/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)


 دانلود فایل اکسل (نسخه دوم)

برخی ویژگی‌های این فایل:

  • اضافه شدن امکان لینک اطلاعات پرسنلی با فرم قرارداد جهت صدور حکم
  • محاسبه خودکار طبقه، رتبه، حق شغل و حق شاغل

صیاح الدین شهدی 

کارشناس امور اداری و کارگزینی سازمان هواشناسی کشور

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روشها

ZhowanMarket @gmail.com

https://www.instagram.com/sayah.shahdi 

تصاویری از محیط فایل و فرآیند محاسبه: