جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

اصلاح تصويب نامه موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 7 بهمن 1398

اعضای کمیسیون امور اجتماعی با اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران و افزودن شرکت‌های دولتی به آن به منظور دریافت فوق العاده ویژه موافقت نمودند.

بر این اساس، تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران موضوع: اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور اصلاح می‌شود.

مطابق بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری "فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل: بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمرمذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد."

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (اسبق) و به منظور رفع تبعیض بین دستگاه های مختلف و جهت ایجاد عدالت در پرداخت بین کارکنان دولت، ضمن تصویب و ابلاغ مصوبه ای، سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آن ها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مشمول برخورداری از فوق‌العاده ویژه قرار داد.

از آنجایی که شرکت های دولتی موضوع قانون مربوط بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد اقدام به برقراری فوق العاده شغلی مذکور برای کارمندان مشاغل تخصصی خود نموده اند و این امر مورد ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته است، لذا سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور حل این ایراد، درخواست اصلاح این مصوبه و افزودن عبارت "شرکت های دولتی" بعد از عبارت "سازمان های ستادی" را در بند ۲ تصویب نامه مربوط ارائه نمود تا این شرکت ها نیز مشمول برخورداری از فوق العاده ویژه بشوند.

لازم به ذکر است مطابق نظر آن سازمان با توجه به اینکه فوق العاده شغلی مذکور قبلا در این شرکت ها برقرار و اجرایی شده است لذا پیشنهاد فاقد بارمالی جدید خواهد بود.

این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی، مطرح و با موافقت اعضا تصویب شد.