1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.53 امتیاز(18 رای)

رأی وحدت رویه در خصوص نحوه اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از الغای تصویب نامه مربوط (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ادای)

به گزارش شناسنامه و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری اولین دستور جلسه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رأی وحدت رویه درباره اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بود.

به موجب بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری ، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 و به موجب تصویب نامه شماره 83448/ت 48729 هـ مورخ 9/4/1392 به برخی از دستگاههای اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی ، فوق العاده ویژه (موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ 5/5/1392 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ 16/7/1392 توسط هیأت وزیران لغو شده است.

شاکیان این پرونده ها که همگی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته «الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی » در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده اند که شعب 2 ،9 ، 10، 27، 40، 41 ،42 ، 43 و 45 بدوی و شعب 9 ، 10 و 27 تجدیدنظر به موجب دادنامه های صادره ، اثر الغای تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین وضع و لغو این تصویب نامه ، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و در مقابل شعب 2 ، 3 ، 4 ،9 ،24 ، 36 و 46 بدوی و 8 ، 9 ، 10 و 27 تجدیدنظر ، اثر الغای تصویب نامه فوق الذکر را به زمان وضع آن تسری داده و برهمین اساس ، حقوق مکتسبه ای را برای شاکیان قابل تحقق ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند .

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی درباره آن ، در این مورد رأی گیری بعمل آمد که با اکثریت آراء درخواست اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد .

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • اصل دوست

  باسلام رای 49 و50 دیوان عدالت اداری دررابطه با حذف تفاوت تطبیق حقوق ناشی ازحقوق جبرانی وفوق العاده ویژه ازاحکام کارکنان دولت موجدفساد ، کاهش انگیزه ، تظلم درحق آنان ومنافی باکلمه طیبه عدالت محسوب می گردد این چطورعدالتی است که کارکنانی که سالها ، طبق قانون ومقررات ازمزایای آن بهره مندبودند همچنان درزمان بازنشستگی ازمزایای آن نیزبرخوردارباشند ولی کارکنان شاغل ودرحال بازنشسته ازمزایای آن محروم شدند !! این رای به اصطلاح نباید بعنوان وحی منزل تلقی شده وباعث محرومیت کارکنان خدوم گردد باید مسئولین امرونمایندگان محترم به این مهم توجه خاص وویژه ای مبذول فرمایند تا عدالت واقعی محقق گردد .

  چهارشنبه, Aug 8 2018 6:36:36am
 • نیک پور

  با سلام نه شماره رای نه امضایی از کجا آوردی خودت نوشتی

  شنبه, Aug 4 2018 7:59:57am
 • همکار

  باسلام به نظرم اگر بجای این دریافتی های مجاز وقیدشده دراحکام کارگزینی دردستگاههای اجرایی حق رفاه وحق اضافه کاری وسایر دریافتی غیرمستمر - که مدیران دستگاهها با حیل وتفاسیر وترفندهای زیرکانه از مبالغ هنگفت آنها به نفع خود بهره مندمی شوند - می بایست حذف می شد وتاحدامکان همه دریافتی های کارکنان بصورت شفاف وقانونی خارج از اختیار مدیران منفعت طلب درحکم کارگزینی واردشود .

  پنج شنبه, Aug 2 2018 4:52:51am
 • Naser

  وقتی در طول سنوات خدمت کارکنان وجوهی را بصورت مستمرازحقوق کارکنان تحت عنوان کسورات کسر میکند .هرچند طی این سالها همه شاهدیم که چندین قانون و بخشنامه در دولتهای مختلف حقوق کارکنان دولت را هدف قرار داه وردیفهای دریافتی درمتن حکم دستخوش تحول وجرح وتعدیل شده است و از همین روی استدلال قاضی شعبه دال برغیر مستمر بودن شده است وآنرا حذف میکند.شاید خود این قاضی حکم حقوقی نداشته است .بدیهی است به نظر بنده دربازنشستگی دولت ملزم به بازپرداخت می باشد. نه اینکه با صدوررآی شعبه ای این حق را باطل کنند

  چهارشنبه, Aug 1 2018 7:45:02pm
 • ملک پور

  بالاخره ما نفهمیدیم که فوق العاده ویژه در احکام کارکنان می ماند یا خیر .

  چهارشنبه, Aug 1 2018 4:25:10am
 • حمید

  این رای 49تا50 دیوان عدالت ظلمی آشکار ونابخشودنی در حق کارکنان دولت میباشد.
  امیدواریم دیوان که وظیفه تحقق عدالت را برعهده دارد این رای خودرا ابطال نماید.
  با این رای هرکارمندی که بازنشسته شود 50تا60 میلیون تومان پاداش پایان خدمت کمتری میگیرد.
  دراین شرایط واوضاع واحوال کشور که وجوددازد انتظار این است که ازکارکنان حمایت شود نه اینکه حق آنهارا بیشتر ضایع کنیم.
  متشکرم

  سه شنبه, Jul 31 2018 11:54:13pm