عدم تاثير افزايش حق شغل ناشي از رتبه بندي حرفه اي معلمان در ساير فوق العاده هاي مشمولين شاغل در واحدهاي آموزشي و پرورشي (بخشنامه شماره 19/710 مورخ 21/10/1394 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان ...

با سلام و احترام

از آنجا که مستند اصلی در مصوبه شماره 10992/ت5051هـ مورخ