وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت راه و شهرسازي - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

وزارت آموزش و پرورش - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت كشور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۸۳- و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۴۲۷۷/۳۱۹۶۰هـ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱- ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۲- شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمانها و اماكن عمومي و معابر در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خودداري نمايند.

۲- در بند «ب» ماده (۴) پس از عبارت «علايم راهنمايي» عبارت «و هشداردهنده» اضافه مي‌شود.

۳- متن زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) اضافه و عنوان تبصره ماده يادشده به تبصره (۲) اصلاح مي‌شود:

تبصره ۱- مصاديق علايم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (۸) تعيين مي‌شود. براي يكسان‌سازي نظارت بر شاخصها و استانداردهاي مندرج در قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي ضروري است تا در برنامه نرم‌افزاري صدور پروانه، چك ليست (سياهه مقابله) ضوابط معلولين لحاظ گردد. چك ليست (سياهه مقابله) مذكور توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و توسط وزارت كشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ مي‌شود.

۴- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه مي‌شود:

تبصره - وزارت صنت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به ستاد ارايه نمايد.

۵- ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۸- به منظور پيگيري و ايجاد هماهنگيهاي لازم براي مناسب‌سازي، ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «ستاد» ناميده مي‌شود، با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

۱- وزير كشور يا معاون ذي‌ربط (رييس)

۲- رييس سازمان بهزيستي كشور (دبير)

۳- معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

۴- معاون ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي

۵- معاون ذي‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۶- معاون ذي‌ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۷- معاون ذي‌ربط وزارت آموزش و پرورش

۸- معاون ذي‌ربط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

۹- معاون ذي‌ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

۱۰- معاون ذي‌ربط بنياد شهيد و امور ايثارگران

۱۱- نماينده تشكلهاي غيردولتي ايثارگران

۱۲- نماينده شوراي هماهنگي تشكلهاي غيردولتي معلولان

۱۳- رييس شوراي عالي استانها

۱۴- رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور

تبصره ۱- در مراكز استانها ستاد استاني با رياست استاندار و با حضور مديران كل استاني دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده تشكيل خواهد شد.

تبصره ۲- دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات ستاد (كشوري و استاني) در اولين جلسه ستاد تصويب خواهد شد.

تبصره ۳- ستاد مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد اقدام نمايد.

۶- متن زير به عنوان ماده (۹) اضافه و عنوان ماده (۹) قبلي به ماده (۱۰) اصلاح مي‌شود:

ماده ۹- وزارت راه و شهرسازي بر حسن اجراي ضوابط معماري و شهرسازي براي افراد معلول جسمي و حركتي موضوع مصوبه شماره ۳۲۰۰/۳۱۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تمامي اماكن عمومي نظارت مي‌كند و با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي كشور موظف است تمهيدات و اقدامات لازم را براي رفع موانع دسترسي معلولان فراهم نمايد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱/۳/۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور - محمدرضا رحيمي

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -