شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

   


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع: معافیت حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 20 مهر 1398

بررسی معافیت حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان، در دستور جلسه کمیسیون اصلی روز یکشنبه 21 مهر 1398 قرار دارد.

مقررات مرتبط:

- قانون حمایت از افراد دارای معلولیت (مصوب 1397)

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی