قانون استفساریه تبصره بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: مدارک تحصیلی معادل ایثارگران (در مرحله ارائه طرح)

خبر مورخ 24 دی 1398

گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

شماره 77000/50/د مورخ 26/9/1398

طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره چاپ 1584 که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه مورخ 25/9/1398 به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش اجرای آن در اجرای ماده (143) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی آموزش، تحقیقات و فنآوری و برنامه و بودجه و محاسبات تا زمان ارسال این گزارش واصل نشده است.

رییس کمیسیون اجتماعی- عبدالرضا عزیزی

طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع استفساریه:

آیا عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری (الحاقی مصوب 24/11/1395) مدرک کارشناسی معادل را نیز دربرمی گیرد؟

پاسخ:

بلی. عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود.

خبر مورخ 2 مهر 1398

این طرح در نشست علنی روز سه شنبه مورخ 2 مهرماه 1398 به صورت عادی اعلام وصول شده است.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 32 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

همانگونه که مستحضرید ایثارگران دارای مدرک کارشناسی اعم از مدرک دانشگاهی و یا معادل کارشناسی (که دانشگاه ها، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز دیگر دستگاه های اجرایی که با اخذ مجوز از سازمان مذکور و یا دیگر مراجع قانونی دوره های آموزشی ذی ربط را اجرا و به فارغ التحصیلان آن مدرک تحصیلی معادل ارائه نموده اند) تا کنون ضمن برخورداری از یک مقطع تحصیلی بالاتر می توانستند به استناد تبصره ذیل بند (1) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق نظر مشورتی مراجع ذیصلاح تا سی و پنج سال اشتغال داشته باشند، اما در حال حاضر ایثارگران دارای مدرک کارشناسی معادل بر اساس نظر سازمان امور اداری و استخدامی از ادامه خدمت تا سی و پنج سال منع شده اند. به دلیل یکسان بودن مدارک مذکور، تقاضای استفساریه به این شرح که آیا مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر در تبصره مورد نظر مدرک معادل را نیز شامل می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:

استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع استفساریه:

آیا عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری (الحاقی مصوب 24/11/1395) مدرک کارشناسی معادل را نیز دربرمی گیرد؟

پاسخ:

بلی، عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل نیز می شود.

مقررات مرتبط:

- قانون اصلاح بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 24/11/1395 مجلس شورای اسلامی)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.