1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.05 امتیاز(10 رای)

قانون استفساریه بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: تسری مزایای مناطق عملیاتی و امنیتی به بازنشستگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 22 اردیبهشت 1398

طرح استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1398 اعلام وصول شد. 

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0