قانون استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374  (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 30 تیر 1398

کسر ساعت کاری جانبازان به عنوان مرخصی ذخیره محسوب می‌شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از احتساب ساعات کار جانبازان به عنوان مرخصی ذخیره برای این قشر در پی بررسی استفساریه به نحوه احتساب کسر ساعات کار جانبازان موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

جلیل مختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات دستورکار نشست امروز(یکشنبه 30 تیرماه)، گفت: در این نشست استفساریه به نحوه احتساب کسر ساعات کار جانبازان موضوع مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/74 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این استفساریه آمده که ماده واحده‌های آن نحوه احتساب و ذخیره ساعات کار جانبازان موضوع مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیات وزیران فارغ از محدودیت موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی تاکید کرد: پاسخ این استفساریه بدین شرح بود که بلی، کسر ساعات کار جانبازان اختصاص به مراتب جانبازی آنها داشته و نحوه احتساب آن در شمول محدودیت ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: منظور از پاسخ این استفساریه این است که با توجه به اینکه بین 45 دقیقه تا دو ساعت کسر ساعات به دلیل جانباز بودن در ادارات یا محل کار برای آنها در دستگاه‌های دولتی به صورت روزانه محاسبه می‌شود و می‌توانند به عنوان مرخصی ذخیره از آن استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست یادآورشد: مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات در این نشست حضور داشتند.

خبر مورخ 5 مهر 1397

قانون استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در جلسه علنی شماره 248 مورخ 15/7/1397 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

کلیه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به هنگام نیل به بازنشستگی با رعایت مفاد ماده (107) قانون مذکور، از پاداش پایان خدمت به همراه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده برخوردار می گردند.

شهدا و جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال نیز هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه اعتبارات منظور شده برای شاغلان همطراز (مانند پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی و...) برخوردار می گردند. همچنین، در اجرای مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، جانبازان شاغل و کسانی که وظیفه مراقبت و پرستاری از ایشان را بر عهده دارند، به واسطه برخورداری از کسر ساعت کار، می توانند تمام یا بخشی از آن را به صورت مرخصی سالیانه ذخیره نموده و هنگام نیل به بازنشستگی از آن بهره مند گردند.

از طرفی چون در ذیل ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده، پانزده روز از سالی سی روز مرخصی کارکنان در هر سال قابل ذخیره می باشد، لذا در نظر برخی افراد و مدیران این تصور به وجود آمده است که در محاسبه میزان ذخیره مرخصی ایثارگران ناشی از ذخیره مرخصی سالیانه شهدا و جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال و یا ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی مفاد ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل قرار گرفته و در نتیجه سقف مرخصی قابل ذخیره برای ایشان نیز در هر سال بیش از پانزده روز در سال نخواهد بود.

این در حالی است که:

1- در تبصره (3) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در تبصره ذیل ماده (61) قانون بر استثنا بودن ایثارگران از قواعد عامه و پیروی ایشان از ضوابط خاص مربوط به خود تأکید شده است.

2- همچنین، ماده (53) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 (که از جمله قوانین مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد) تأکید دارد:

«کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودین را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه های ذیربط پرداخت نماید.»

3- افزون بر آن در بند (ح) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 که می توان از آن به عنوان یک قاعده کلی و اصل جاری و ساری از منظر نمایندگان محترم در رسیدگی به امور ایثارگران یاد کرد، تأکید شده است:

«ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.»

به هر حال با دقت در مصوبات بالا به نظر می رسد، در موضوع محاسبه میزان مرخصی قابل ذخیره برای شهدا و جانبازان و آزادگان از کار افتاده مشمول قانون حالت اشتغال و مشمولان مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی، عبارت «حداکثر نیمی از مرخصی کارکنان در هر سال قابل ذخیره شدن است» مذکور در ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران لازم الاجرا نبوده و ایثارگران تابع قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به خود می باشند.

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374

موضوع استفساریه:

آیا مشمولان قانون حالت اشتغال (مصوب 30/6/1372) و مشمولان مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (مصوب 31/3/1374)‌ در میزان ذخیره مرخصی سالیانه تابع حکم مذکور در ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مشابه می‌باشند؟

پاسخ:

خیر، مشمولان قانون حالت اشتغال و مشمولین مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در ذخیره مرخصی سالیانه مشمول حکم مذکور در ماده (84)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و احکام مشابه نبوده و ذخیره مرخصی‌های ایشان بلامانع است.

 

مطلب مرتبط:

ذخیره مرخصی جانبازان موضوع آیین نامه اجرایی مواد (11) و (9) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان حداکثر به میزان مقرر در ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری (15 روز) امکان پذیر است (دادنامه شماره 771-770 مورخ 16/8/1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • هر شاغلی در طول خدمت ۹۰۰رور مرخصی دارد و میتواند ۴۵۰ روز را ذخیره کند
  با این طرح یعنی ذخیره مرخصی تا بالای ۹۰۰روز هم امکان پذیر است
  آن فرد جانباز و یا ایثارگر که مقداری از توان خود را از دست داده و قادر به خدمت کامل نیست باید از کسر ساعت استفاده میکند و اگر استفاده نکند پس توان لازم را دارد چطور با توانایی کامل جانباز است؟؟؟!!
  اساسا نمیشود فردی در کل دنیا کار بکند و بالای ۹۰۰روز مرخصی داشته و بتواند ۱۲۰۰ روز و یا حتی ۹۰۰ رور مرخصی ذخیره کند
  قانونگذار با این جواب اصول کسر ساعت را زیر سوال برد و همچنین به ایثارگر و جانباز توهین کرد


  یا کسی ناتوان و جانباز هست یا نیست
  اگر نیست دیگر نیازی به کسر ساعت ندارد

  دوشنبه, Jul 22 2019 8:51:09am
 • چرا تا اکنون این اتفساریه به تصویب نرسیده؟؟

  یکشنبه, Jul 7 2019 11:37:09am
 • سلام بزرگوار
  دعا مادران شهدا وجانبازان به مردان وزنان که
  مدیر ومسئول در دولت هستن و ازحق حقوق
  جانبازان مظلوم خوب وبا دقت دفاع میکنند

  یکشنبه, Nov 25 2018 1:09:51am
 • این استفساریه شامل جانبازان شاغل هم می شود یا خیر ؟ چون اشاره شده به جانبازان حالت اشتغال ومشمولین مواد 9 و11 قانون تسهیلات .مشمولین این مواد جانبازان شاغل می باشند.

  سه شنبه, Nov 13 2018 9:23:10am
 • با سلام .باتوجه به استفساریه فوق و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران حالت اشتغال بطور کامل و سالی یک ماه و رای مخالف آن از سوی دیوان عدالت و تاکید بر 15 روز طبق قانون استخدام کشوری ..تکلیف ایثارگران حالت اشتغال و دستگاهای استخدامیشان چیست؟؟؟؟؟لطف راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.جانباز حالت اشتغال.تهران

  پنج شنبه, Oct 11 2018 12:16:25pm

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -