شرایط اعاده بکار جانبازان بازنشسته مطابق بند «چ» ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه (بخشنامه شماره 15984/3/53011 مورخ 21/6/1396 بنیاد شهید و امور ایثارگران)

مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها

در پاسخ به سئوال های مطرح شده از سوي بنياد استانها در ارتباط با نحوه اجرائي نمودن بند "چ" ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و شرايط اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته توضيحاتي در شرح ذيل حضورتان ايفاد مي گردد.

1- جانبازان بازنشسته كه به هر نحو با استفاده از سنوات ارفاقي (اعم از سنوات ارفاقي مربوط به قانون بازنشستگي پيش از موعد جانبازان - سنوات ارفاقي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت - سنوات ارفاقي مربوط به مقررات موجود در صندوقهاي بازنشستگي ذيربط و ... ) بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند "چ" ماده ۸۷ قانون مزبور نمي باشند.

2- جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس كه با سنوات خدمتي ۳۰ سال تمام بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند "چ" نمي باشند.

3- جانبازان موضوع بند فوق (بند ۲) كه با سنوات خدمتي كمتر از سي سال بازنشسته شده مجازند با رعايت ساير شرايط و مقررات اعاده به خدمت و كسري خدمت خود تا ۳۰ سال را تکميل و سپس بازنشسته شوند.

4- جانبازان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر كه با سنوات خدمت سي سال تمام و يا با سنوات كمتر از سي سال بازنشسته شده ميتوانند اعاده به خدمت و با تکميل خدمت خود تا سي و پنج سال ادامه خدمت و سپس بازنشسته شوند.

5- شرط اعاده به خدمت كليه جانبازان بازنشسته مشمول بند "چ" دارا بودن سن كمتر از 65 سال مي باشد.

6- جانبازان مشمول اعاده موضوع بند "چ" چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش ندارند و در پايان تکميل سنوات خود تا 30 يا 35 سال صرفا پاداش مدت زمان همکاري و حضور مجدد ( بعد از اعاده به خدمت ) به آنان تعلق مي گردد.

حجت اله امانی- مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • آقای امانی محض رضای خدا دو کلمه دستور زبان فارسی بخوانید تا بتوانید مواد قانونی واضح از جمله بند چ ماده ۸۷ برنامه ششم را درک کنید و در حق افراد ذینع ظلم روا ندارید.کجای قانون گفته بازنشستگی با سنوات ارفاقی مانع اعاده بکار می باشد؟اتفاقاًبرعکسش قید شده است.

  چهارشنبه, Jan 2 2019 8:12:16pm
  پاسخ
 • با سلام مجدد ـ در سازمانهایی که ملاک بازنشستگی سن هست نه سابقه خدمت مثل نفت ، چگونگی ادامه خدمت تا ۶۵ سالگی را بیان فرمایید . باتشکر

  جمعه, Nov 23 2018 10:52:32am
  پاسخ
 • سلام
  چرا عملی نمی شود در وزارت آموزش وپرورش
  باتوجه به چندنمونه رای دیوان عدالت اداری وسخنان اقای لاریجانی درمجلس درجواب اقاجعفرابادی نماینده رشت که چرا جانبازان اعاده به خدمت نمشوند واقای لاریجانی فرمودند همه جانبازان میتوانند دعوت بکار شونددرمورداعاده بکارجانبازان لیسانس جانبازانی که درردهای مدیریتی هستند بوده وگرنه جانبازانی که درپستهای معمولی خدمت میکردندمیتوانندتا۳۵سال ادامه خدمت دهند خواشمنداست بخشنامه راطوری بنویسید که جانبازان درپستهای معملی بتواننداعاده به خدمت شوند

  جمعه, Nov 23 2018 10:51:29am
  پاسخ
 • سلام
  چرا موارد عملی نمی شود لطفا راهنمای نمایید
  احتراما
  مشمول بند "چ" دارا بودن سن كمتر از 65 سال مي باشد.
  6- جانبازان مشمول اعاده موضوع بند "چ" چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دريافت نموده اند نيازي به استرداد مبلغ پاداش ندارند و در پايان تکميل سنوات خود تا 30 يا 35 سال صرفا پاداش مدت زمان همکاري و حضور مجدد ( بعد از اعاده به خدمت ) به آنان تعلق مي گردد.

  جمعه, Nov 23 2018 10:50:52am
  پاسخ
 • باسلام چندروزبیشتربهربازگشایی مدارس نمانده است لطفابفرمایید که قانون اجراشود

  یکشنبه, Sep 9 2018 2:10:47pm
  پاسخ
 • باعرض سلام هروقت مراجعه شد به کارگزینی کفتند مجوزبودجه نیامده منتظردستورازبالا هستیمّ

  جمعه, Aug 3 2018 1:08:43pm
  پاسخ
 • سلام
  چرا عملی نمی شود در وزارت آموزش وپرورش
  باتوجه به چندنمونه رای دیوان عدالت اداری وسخنان اقای لاریجانی درمجلس درجواب اقاجعفرابادی نماینده رشت که چرا جانبازان اعاده به خدمت نمشوند واقای لاریجانی فرمودند همه جانبازان میتوانند دعوت بکار شونددرمورداعاده بکارجانبازان لیسانس جانبازانی که درردهای مدیریتی هستند بوده وگرنه جانبازانی که درپستهای معمولی خدمت میکردندمیتوانندتا۳۵سال ادامه خدمت دهند خواشمنداست بخشنامه راطوری بنویسید که جانبازان درپستهای معملی بتواننداعاده به خدمت شوند

  سه شنبه, Jul 31 2018 7:41:07am
  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید ـ لطفا بفرمایید چرا پاسخ سئوالات داده نمیشود ؟

  چقدر درانتظار

  سه شنبه, Jul 31 2018 7:38:07am
  پاسخ
 • سلام
  چرا بند زیر
  این بخشنامه ودستورالعمل ازسوی وزارت آموزش وپرورش اقدام نمی شودجانبازان موضوع بند فوق (بند ۲) كه با سنوات خدمتي كمتر از سي سال بازنشسته شده مجازند با رعايت ساير شرايط و مقررات اعاده به خدمت و كسري خدمت خود تا ۳۰ سال را تکميل و سپس بازنشسته شوند. منطقه اصلاندوز

  سه شنبه, Jul 31 2018 7:35:50am
  پاسخ
 • باسلام منتظراعلام مجوزهستیم

  پنج شنبه, Jun 21 2018 2:53:02pm
  پاسخ
بارگذاری بیشتر...