آیین نامه تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 14574/ت50559هـ مورخ 11/2/1395 هیأت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 5/2/1395 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب 1391- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ب- دستگاه های مشمول: دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب 1391-

پ- ایثارگران: شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده.

ت- اسناد و آثار: اصل هر گونه اثر و سند فرهنگی، تاریخی، علمی مکتوب و غیرمکتوب متعلق به ایثارگران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری، غیرنوشتاری، مضبوط، الکترونیکی و آثار موزه ای و حجمی.

ماده 2- جمع آوری اسناد و آثار از ایثارگران و یا خانواده های آنان، صرفاً توسط و از طریق بنیاد انجام خواهد شد و دستگاه های مشمول موظف به همکاری و هماهنگی با بنیاد می باشند. دستگاه های مشمول موظفند اصل اسناد و آثار را که قبلاً گردآوری شده است، به بنیاد تحویل دهند.

ماده 3- بنیاد موظف است طبق استانداردهای ابلاغی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نمایه سازی و فهرست نویسی و تشکیل بانک جامع اطلاع رسانی اسناد و آثار ایثارگران اقدام و استانداردهای لازم را برای حفاظت و نگهداری اسناد و آثار ایثارگران فراهم و رعایت نماید.

ماده 4- اسناد و پرونده های دولتی از شمول این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده 5- اسناد و آثار با رعایت اصول طبقه بندی جمع آوری، نگهداری و مستندسازی خواهند شد و در صورت انتشار اسناد و آثار، رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

 • به نام خدا
  با سلام و دعای خیر
  احتراما" به استحضار می رساند، با توجه به ماده 71 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون برنامه پنجساله پنجم:
  الف - تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند.
  احكام و امتیارات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می باشد‎شود.
  ب – پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههای‌دولتی و غیردولتی و مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه‌گانه موظفند بیست‌درصد(20%)‌ از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.
  و ماده 105 برنامه ششم توسعه کل کشور:
  کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل 20% اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 15 درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی چنانچه شرایط علمی لازم را داشته تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و مصاحبه استخدام کنند. مستنکف از اجرای این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال محکوم می گردد.
  مسؤولیت اجرای احکام این ماده بطور مستقیم بر عهده وزیر و رئیس دستگاه های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.
  احکام و امتیازات این بند شامل اعضا هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.
  تبصره 1- مشمولین این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل 65 سال سن می‌تواند بازنشسته شوند.
  تبصره 2- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و حداقل 60 سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نمایند./
  این جانب رمضان سرپرست عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران، دارای دکتری دانشگاه کشاورزی خارج از کشور که مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. با توجه به قانون فوق که اعضا هیئت علمی فعلی دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، می توانند با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و مصاحبه، تبدیل وضیعت گردند.
  آیا می توانم از مرتبه مربی پژوهشی به استادیار پژوهشی با داشتن سوابق پژوهشی از جمله :
  بیش از 100 طرح و پروژه تحقیقی(ملی و استانی)، ترویجی که منجر به معرفی 3 رقم نخود(آرمان، آزاد، عادل) با کسب 2 ستاره گردیده است.- دارا بودن 14مقاله (علمی پژوهشی، ISC و ISI ) ، ارائه بیش از 51 مقاله در همایش و کنگره های علمی معتبر و بین المللی.- در دست معرفی بودن رقم باقلا زودرس تابستانه(بعد از برداشت برنج) و انتخاب پژوهشگر نمونه استان در سال 1381 و پژوهشگر برتر در سال 1382 .
  اقدام نمایم یا اینکه عبارت تبدیل وضیعت فقط ناظر به موارد استخدامی می باشد.
  پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی کمال امتنان را دارم. با تشکرو احترام – رمضان سرپرست

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -