آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 8246/ت50558هـ مورخ 29/1/1395 هیأت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 25/1/1395 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران -مصوب 1391- آیین‌نامه اجرایی تبصهره ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه‌بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ب- مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

پ- بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده 2- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (100%) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور اقدام کند. بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (100%) هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه‌ها و مؤسسات مذکور اقدام کند.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ملزم به انجام و حل و فصل تعاملات مالی بین خود و بنیاد در حدود خدمات قابل ارایه در این آیین‌نامه هستند. به گونه‌ای که در هیچ‌یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت نام، اخذ امتحانات، فارغ‌التحصیلی و دریافت گواهی و مدرک تحصیلی مانعی برای دانشجو ایجاد نشود.

 در حال تکمیل...

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -