در اجراي تبصره ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي نحوه تعيين مزد در ازاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر در مورد جانبازان موضوع تبصره مذكور را اعلام مي‌دارد:

ماده ۱- واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند، موظفند همواره به ازاي احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر معادل ۶/۳% به مزد هر يك از جانبازان شاغل موضوع قانون مذكور اضافه كنند.

تبصره: در واحدهايي كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي بوده ولي براساس ضوابط يا عرف كارگاه ملاك تعيين مزد كارگران مدرك تحصيلي آنان مي‌باشد، بايستي همواره مزد يك مقطع تحصيلي بالاتر را در مورد جانبازان مشمول قانون محاسبه و برقرار نمايند كه در هر حال نبايد كمتر از ۶/۳% مزد آنان باشد.

ماده ۲- منظور از مزد، در اين دستورالعمل مزد و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل بنا به تعريف مقرر در ماده ۳۶ قانون كار مي‌باشد.

ماده ۳- ضوابط مربوط به احتساب مقطع تحصيلي بالاتر در واحدهايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند توسط معاونت تنظيم روابط كار اعلام مي‌شود.

ماده ۴- منظور از مقاطع تحصيلي، مقاطع تحصيلي رسمي يا معادل آنها در نظام آموزش و پرورش يا نظام آموزش عالي كشور است.

ماده ۵- مزد كارگران جانباز مشمول اين دستورالعمل كه فاقد مدرك تحصيلي رسمي و يا داراي مدرك تحصيلي دكترا مي‌باشند، به همان نسبت ۶/۳% مقرر در ماده يك يا تبصره آن (حسب مورد) اضافه خواهد شد.

اين دستورالعمل از تاريخ ۳۱/۳/۷۴ در واحدهاي موضوع ماده ۳ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ لازم‌الاجراست.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -