قانون استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي (مصوب 26/12/1392)

موضوع استفساريه:

در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374، چنانچه جانباز در پست مديريتي يا ساير عناوين شغلي كه بالاتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد پست همطراز بايد همسطح همان پست شغل قبلي وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين شغلي) در محل مأموريت خدمت كرده باشد، آيا ايجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلي و همطراز پست مأموريت مي‌باشد؟

پاسخ:

بلي، بايد پست سازماني ستاره‌دار همطراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست همطراز براي مأموران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.

تفسير فوق در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -