نحوه پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي واگذار شده (تصويبنامه شماره ۲۱۶۷۱۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ هيئت وزيران)

بنياد شهيد و امور ايثارگران- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور- وزارت امور اقتصادي و دارايي- بانك مركزي جمهوري اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

تبصره (۱) بند (۳) تصويبنامه شماره ۲۵۶۸۲۵/ت۴۵۶۵۰هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

تبصره ۱- كل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي كه در اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي تمام و يا بخشي از آنها واگذار شده يا مي‌شود، حسب مدت آزادگي و با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و تأييد سازمان حسابرسي به ازاي هر ماه شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال -هر ماه اسارت دوازده ميليون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال- توسط شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي يادشده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها، از جمله اقساط مربوط به خريد سهام و ماليات، تسويه و تهاتر مي‌گردد. سازمان حسابرسي موظف است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختي و يا سهام واگذار شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت پرداخت‌هاي مربوط منظور كند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مقررات ایثارگران بخوانید!

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصادیق تنزل پست سازمانی ایثارگران برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مربوط

«خدمت 35 ساله» بند چ ماده 87 برنامه ششم مربوط به جانبازانی است که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند

ابطال نامه شماره 96256؍12؍1؍2213 مورخ 16؍10؍1396 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت (دادنامه شماره 519-518 مورخ 12/8/1398 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

نحوه اجرای رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت وظیفه در جبهه به عنوان داوطلبانه

طرح الحاق یک تبصره ذیل ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع: تسری تسهیلات و مزایای قانونی جانبازان بالای 25 درصد به جانبازان زیر 25 درصد

ابلاغ دو رأی مربوط به تاریخ اِعمال یک مقطع بالاتر رزمندگان و پرداخت مابه‌التفاوت تنزل پست سازمانی ایثارگران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -