ادغام دبيرخانه شوراها (مصوبه شماره ۱۵۶۰۶۲/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ شورای عالی اداری)

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي

شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه مورخ 18/4/1386 بنا به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در راستاي تحقق اهداف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياست‌هاي كلي نظام واصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم توسعه و با اهدافي مبتني بر: «اصلاح نظام اداري، ايجاد نظام اداري صحيح، افزايش تحرك و كارايي و بهره‌وري، بهبود خدمت‌رساني به مردم با حفظ كرامت آنان، ادغام مديريت‌هاي موازي، كوچك‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، جلوگيري از بوروكراي زايد و اتلاف وقت، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع و متراكم و مشابه يا متعارض در موضوع واحد، پرهيز از تشكيلات متعدد، مشابه و زايد كه مانع كار و تلاش است و بيشتر وقت مديران ارشد را نيز به خود اختصاص داده است، صرفه‌جويي، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه و نخبگان، ارتقاي سطح كيفي تصميمات، تمركز بر موضوعات با محتواي واحد» و از آنجا كه بسياري از تصميمات اجرايي به شوراهاي متعدد واگذار شده است و اغلب، تداخل وظيفه و اختيار دارند، در نتيجه تصميمات متراكم و شايد گاهي متعارض در موضوع واحد اتخاذ مي‌كنند كه به جاي تسهيل و هدايت انديشمندانه و كارشناسانه امور اجرايي خود به معضل بزرگي تبديل شده است به نحوي كه ضمن اتلاف وقت مانع بزرگي براي انجام امور اجرايي است، همچنين بنابر ضرورت ساماندهي و هماهنگي و انسجام و ادغام شوراهاي موضوع اين مصوبه كه وظايف و اختيارات متجانس يا هم‌پوشان را دارند و در راستاي ارتقاي كيفي و هدايت‌گر و راهبردي به منظور حسن اجراي اصول متعدد از جمله اصول (60)، (113) و (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (154) برنامه چهارم توسعه و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (1) مذكور تصويب كرد:

‎‎‎‎دبيرخانه شوراهاي موجود با تمام وظايف و اختيارات با توجه به نوع و شباهت وظايف و اختيارات و به شرح زير در يكديگر يا در كميسيون‌هاي دولت ادغام مي‌شوند.

‎‎‎‎ساختار، تنظيم وظايف و اختيارات و نحوه عمل شوراها و دبيرخانه شوراهاي بندهاي «الف» لغات «د» اين مصوبه با رعايت وظايف و اختيارات هر يك از شوراها و دبيرخانه‌ها، به پيشنهاد كار گروهي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و 4 نفر به انتخاب رئيس‌جمهور مشخص و پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

الف) دبيرخانه شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي با ادغام دبيرخانه شوراهاي زير تشكيل مي‌شود:

‎‎‎‎1. شوراي اقتصاد

‎‎‎‎2. شوراي عالي اشتغال

‎‎‎‎3. شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي

‎‎‎‎4. شوراي عالي صادرات

‎‎‎‎5. شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي

‎‎‎‎6. شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي

‎‎‎‎7. هيئت امناي صندوق ذخيره ارزي

‎‎‎‎8. شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي

‎‎‎‎9. شوراي پول و اعتبار

‎‎‎‎10. شوراي عالي بيمه

‎‎‎‎11. شوراي عالي الگوي مصرف

ب) دبيرخانه شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري

با ادغام دبيرخانه شوراهاي زير تشكيل مي‌شود:

‎‎‎‎1. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

‎‎‎‎2. شوراي عالي فناوري اطلاعات

‎‎‎‎3. شوراي عالي اطلاع‌رساني

‎‎‎‎4. شوراي عالي قضايي

‎‎‎‎5. شوراي انرژي اتمي

‎‎‎‎6. شوراي عالي امنيت فضا تبادل اطلاعات كشور

‎‎‎‎7. شوراي عالي آموزش و پرورش

‎‎‎‎8. شوراي عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي

‎‎‎‎9. شوراي عالي انفورماتيك

‎‎‎‎10. شوراي عالي علمي كاربردي

‎‎‎‎11. شوراي عالي زيست فناوري

‎‎‎‎12. شوراي عالي استاندارد

ج) دبيرخانه شوراهاي

1. عالي آب

‎‎‎‎2. عالي انرژي

‎‎‎‎3. عالي حفاظت محيط‌زيست

در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت ادغام مي‌شوند.

‎‎‎‎د) دبيرخانه شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در دبيرخانه كميسيون فرهنگي دولت ادغام مي‌شود.

محمود احمدي‌نژاد- رئيس‌جمهور

تصويب‌نامه جلسه مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري كه در تاريخ 24/4/1386 به تأييد رئيس‌جمهور رسيده است براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

اميرمنصور برقعي- معاون رئيس‌جمهور و دبير شوراي عالي اداري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -