اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۶۲۴/ت۴۵۰۲۰هـ مورخ ۳۰/۹/۹۰ هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۶۶۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و به استناد ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ك مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۹- تعاوني‌هاي كاركنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (۸) اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -