دستورالعمل تسهيل ساماندهي نيروي انساني مازاد وزارتخانه‌هاي ادغام شده (بخشنامه ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

به منظور تسهيل در ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانه‌هايي كه در اجراي ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري ادغام شده‌اند و در جهت استفاده بهينه از توانمندي‌هاي اين‌گونه نيروها در نظام اداري كشور، مقتضي است در انتقال آنان از وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي موارد زير رعايت گردد:

۱- وزارتخانه‌هاي جديد (شوراها يا كميسيون‌هاي تحول اداري وزارتخانه‌ها) موظفند مشخصات كارمندان مازاد بر نياز خود را حداكثر ظرف مدت دو هفته احصاء نموده و ضمن اطلاع‌رساني به كارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال نمايند. همچنين آن دسته از نيروهاي مازاد بر نياز كه مشمول جابه‌جايي هستند از طريق شوراهاي (كميسيون‌هاي) تحول اداري وزارتخانه مشخص شده و پس از تأييد وزير با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و از طريق سامانه كارمند ايران (به آدرس modir.karmandiran.ir) به دستگاه‌هاي متقاضي نيرو انتقال خواهند يافت.

۲- در انتقال كارمندان مازاد بر نياز وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، موارد زير رعايت گردد:

الف- تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمندان انتقالي، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.

ب- كارمنداني كه شهرستان محل خدمت آنان تغيير مي‌كند، مراتب از طريق وزارتخانه متبوع به كارمند اعلام مي‌شود تا پس از جلب موافقت كارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حكم انتقال وي اقدام نمايد.

۳- آن دسته از نيروهاي مشمول جابه‌جايي وزارتخانه‌هاي ادغامي كه امكان انتقال آنان به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم نيست، با استفاده از ساز و كار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، توسط وزارتخانه‌هاي جديد و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته و بازخريد خواهند شد.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -