ایندکس مطلب

در اجراي مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور نظم بخشيدن به تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي، شاخص‌ها، ضوابط و فرايند طراحي، بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي حوزه مركزي و واحدهاي خارج از مركز  وزارتخانه‌ها، مؤسسات مستقل تحت نظر رييس‌جمهور و مؤسسات دولتي تهيه و تدوين گرديده است كه به شرح پيوست ابلاغ مي‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرماييد، تشكيلات تفصيلي آن دستگاه را با رعايت شاخص‌ها، ضوابط و فرآيند طراحي ابلاغي پيوست، تنظيم و جهت بررسي و تأييد به اين معاونت ارسال نمايند.

ضمناً تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب،‌ حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياست‌ها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -