بخشنامه کاهش پست های مدیریتی و سرپرستی (شماره ۱۹۳۹۱/۱۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵)

در اجرای بند «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه موضوع کاهش پست های مدیریت و سرپرستی، دستگاه های اجرایی موظف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ پیشنهادهای مربوط به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود را متضمن کاهش حداقل بیست (۲۰%) درصد پست های مدیریتی و سرپرستی با توجه به موارد زیر برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارسال کنند:

۱- منظور از دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه هستند.

۲- پست های مدیریتی، شامل: رییس مرکز، مدیر کل، مدیر و سایر عناوین مشابه است.

۳- پست های سرپرستی، شامل: رییس اداره، رییس گروه، رییس بخش، رییس قسمت، رییس نمایندگی و سایر عناوین مشابه خواهد بود.

۴- معاون مدیرکل در دفتر و اداره کل و معاون مرکز و معاون مدیر در عداد پست های مدیریتی محسوب می شوند.

۵- واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های موضوع این بخشنامه، مشمول کاهش پست های مدیریتی و سرپرستی هستند.

۶- ذیحساب ها مکلف هستند در اجرای این بخشنامه کنترل و نظارت لازم را به عمل آورند.

داود دانش جعفری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

فرهاد رهبر- معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -