بخشنامه در خصوص اختیار ساماندهی پست ها از سوی استانداران (شماره ۱۳۲۶۶/۲۰۰ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰)

در اجرای قسمت الف بند ۱ بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵-۴۴۱۸۵ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ رییس جمهور، موضوع تفویض اختیارات رییس جمهور در امور اداری و استخدامی به استانداران و به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی اقدامات استانداران در این زمینه با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد.

۱- جابه جایی پست ها از محل ۳۰% پست های بلاتصدی واحدهای سازمانی موضوع بخشنامه شماره ۳۶۲۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ (جدول شماره ۲ واحدهای خارج از مرکز) صورت پذیرد. اولویت جابه جایی از دستگاه هایی است که پست های سازمانی بلاتصدی بیشتری دارند.

۲- بخشنامه تفویض اختیار صرفاً بر تغییر عنوان و جابه جایی پست های سازمانی بلاتصدی تأکید دارد و تغییر عنوان واحد سازمانی و ادغام واحدهای مربوطه را شامل نمی شود.

۳- بر اساس عناصر تقسیمات کشوری، انتقال پست سازمانی در بین واحدهای مختلف سازمانی از بالا به پایین مجاز است و عکس آن مجاز نیست.

۴- تغییر عنوان پست های سازمانی با توجه به کم و کیف وظایف مربوط و مشاغل قابل تخصیص به آنها به جز در موارد زیر مجاز است:

الف- تغییر عنوان پست های مربوط به مشاغل اصلی به پست های مربوط به مشاغل پشتیبانی و خدماتی (پست های مندرج در مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری) و بالعکس آن.

ب- تغییر عنوان پست های سازمانی غیرمدیریتی و غیرسرپرستی به پست های مدیریتی و سرپرستی.

ج- تغییر عنوان پست های هیأت علمی به پست های غیرهیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بالعکس آن.

۵- عناوین پست های سازمانی پس از تغییر عنوان به جهت تطبیق با شرایط تصدی مشاغل تصدی مشاغل مربوطه به طور کامل ذکر گردد و از قید عناوین کلی مانند کاردان یا کارشناس خودداری شود.

۶- تغییر عنوان پست سازمانی با نام، مربوط به جانبازان و آزادگانی که تصدی پست سازمانی بر عهده دارند متناسب با شرایط احراز تحصیلی و تجربی مجاز است.

۷- ایجاد پست سازمانی با نام، همتراز با مشاغل قبلی برای مستخدمان شهید، انباز، از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

۸- جابه جایی و تغییر عنوان پست های سازمانی واحدهای خارج از مرکز دستگاه های اجرایی باید بر اساس ضوابط و شاخص های موجود واحدهای استانی و شهرستانی باشد و جابه جایی مذکور با هماهنگی و اطلاع سازمان مرکزی مربوطه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام شود.

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساختارها و تشکیلات بخوانید!

لزوم انتصاب مشاوران در چارچوب پست‌های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی (ابلاغ داخلی) برای مشاوران

ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ 22 و 23 آبان 1395 مبنی بر ارتقای مسئول روابط عمومی سازمان‌های استانی به سمت مشاور رییس سازمان (دادنامه شماره 1916 مورخ 11/10/1397 دیوان عدالت اداری)

قانون انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌ها (در حال بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی)

لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»

طرح قانون تشکیل وزیران منطقه‌ای (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک (موضوع: تفکیک وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -