1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.92 امتیاز(13 رای)

آئين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

فصل اول : كليات و تعاريف

ماده 1- مشاغلی که بر اساس ضوابط این آیین نامه طبقه بندی می شوند مشاغلی است که حسب مورد در وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان پست ثابت سازمانی و در شرکت های دولتی تابع مقررات استخدامی شرکت های دولتی به عنوان شغل مستمر شناخته شده است. پست ها و مشاغلی که جنبه استمرار ندارد و یا از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعنوان مشاغل کارگری شناخته شده یا بشود، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2- رشته شغلي عبارت از چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار مشابه بوده ولي از نظر اهميت و دشواري وظايف و مسئوليتها داراي درجات مختلف می باشد. طبقه يك هر رشته شغلي از لحاظ اهميت پايين ترين سطح آن رشته شغلي محسوب مي شود.

ماده 3- شرح رشته شغلی عبارت از شرحی است که به منظور مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و تعیین شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص به آن تهیه می شود و حاوی عنوان، تعریف، نمونه ای از وظایف و مسئولیت ها، حداقل شرایط احراز و همچنین تاریخ تصویب و شماره آن مشاغل است، می باشد.

تبصره- مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی که قانوناً مکلف به اجرای این آیین نامه هستند، وقتی به رسمیت شناخته می شوند که شرح رشته شغلی آنها حسب مورد از طرف سازمان امور اداری و استخدامی تأیید و از نظر تشخیص طبقات آن به گروه های حقوقی به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور برسد.

ماده 4- مجموعه شرح رشته های شغلی عبارت است از کلیه شرح مشاغلی که به ترتیب مندرج در ماده 3 این آیین نامه و تبصره ذیل آن حسب مورد به تأیید و تصویب رسیده و بصورت ضمیمه جزء لایتجزای این آیین نامه می باشد.

ماده 5- تخصیص از نظر این آیین نامه عبارت است از:

الف- قرار دادن یک شغل در طبقه شغلی مربوط

ب- قرار دادن طبقه شغلی در یکی از گروه های جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ماده 6- برابري مقاطع تحصيلي نظام آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی کشور با آنچه در شرایط احراز رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل آمده است بر اساس اعلام نظر مراجع ذیصلاح به شرح زیر خواهد بود:

- پایان تحصیلات ششم ابتدایی در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی در نظام جدید.

- پایان تحصیلات دوره تعلیمات عمومی معادل پایان تحصیلات دوره ابتدایی

- پایان تحصیلات دوره اول متوسطه در نظام قدیم معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی در نظام جدید

- پایان تحصیلات دوره آموزش عمومی بزرگسالان معادل پایان تحصیلات دوره راهنمایی تحصیلی

- پايان تحصيلات دوره كامل متوسطه در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره چهار ساله آموزش متوسطه در نظام
جديد

- پايان تحصيلات دوره فوق ديپلم در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارداني در نظام جديد

- پايان تحصيلات دوره ليسانس در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارشناسي در نظام جديد

- پايان تحصيلات دوره فوق ليسانس در نظام قديم معادل پايان تحصيلات دوره كارشناسي ارشد در نظام جديد

فصل دوم : مقررات