هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد شماره ۲۲۱۳/۰۶س-۶۷۳۴/۱۰۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور و به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان - مصوب ۱۳۷۹-‌ تصويب نمود:

نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري و لشكري از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۹ به ميزان نه درصد (۹%) سهم كاركنان و يك و نيم برابر‌آن سهم دولت تعيين مي‌شود.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -