ایراد رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه اشتغال به کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی (نامه شماره۲۹۱۸۰هـ/ب مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران)

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۳۴۱۰۶/ت۵۲۸۱۴ک مورخ ۱۳۹۵/۳/٬۲۴ موضوع: «اشتغال به کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه های اجرائی»٬ متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هيأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیين نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغی الاثر خواهد بود.

«با قطع نظر از ذیل اصل(۱۳۸) قانون اساسی که مصوبات کميسيون های متشکل از چند وزیر را پس از تأیيد رئيس جمهور لازم الاجراء می داند٬ براساس ماده واحده «قانون ممنوعيت به کارگيری بازنشستگان» -مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰- و ابلاغ آن به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به کارگيری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع شده و بنا به تصریح تبصره (۵) ذیل ماده واحده٬ ماده(۴۱) «قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت» -مصوب ۱۳۸۴- نسخ شده است.

بنابراین٬ متن مصوبه مذکور٬ یعنی مصوبه وزرای عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک٬ مبنی بر مجاز دانستن به کارگيری چهار نفر از بازنشستگان در دستگاه های اجرائی٬ چون پس از منسوخ شدن ماده (۴۱) قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تأیيد رئيس محترم جمهور رسيد٬ از این حيث که تأیيد مقام مذکور٬ مؤخر بر تاریخ تصویب٬ ابلاغ و لازم الاجراء شدن قانون مورد اشاره می باشد٬ مغایر قانون است.»

رئيس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -