نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 1394 (بخشنامه شماره 50960 مورخ 3/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن

در اجرای بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

1- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد (5%) اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

2- ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (18) بازنشسته می‌شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان‌پذیر می‌باشد.

3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقاطع شش‌ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده‌اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • با سلام ایا کارمندی که در معاونت برنامه ریزی ...سازمان جهاد کشاورزی انجام وظیفه می کند اگر مدت خدمت او توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی. برای شش ماه بعد از تاریخ بازنشستگی .تمدید شود وبه دلیل جبر وعده .درخواست بازنشستگی. از معاونت برنامه ریزی کند ایا قانونن او می تواند خود مستقیم دستور بازنشستگی را به امور اداری بدهد .و طی یک سال ریالی به او پرداخت نشود . برگ تسویه حساب را هم. که وقت شامل بدهی. احتمالی کارمند به سازمان میباشد .از او بگیرند برگی که بدهی سازمان به کارمند است وجود ندارد .ایا این تسویه حساب است که یک طرفه است. و وجهی. قانونی دارد ? با سپاس حسن معظمی گودرزی از همدان در تاریخ 1/7/94بازنشسته کردن که با فوق دیپلم حقوقم شده 1550000تومان

    پنج شنبه, Jan 5 2017 4:57:12am
    پاسخ