امکان احتساب مصوبات هیات های امنا دائر برافزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه (بخشنامه شماره 9941/93/233 مورخ 22/07/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 14/5/1393 بنا به استعلام شماره 8041/ص/260 مورخ 29/4/1393 صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص امکان احتساب مصوبات هیأت های امنا از جمله هیأت امناء «مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی» دائر بر افزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیأت علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه (با عنایت به ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با استناد به بندهای 4 و 5 ردیف «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به وظیفه شورای حقوق و دستمزد در زمینه هماهنگی حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و با توجه به تکلیف پیش بینی شده در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه دستگاه های اجرایی (اعم ازاینکه مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند) مبنی بر اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد قبل ازاتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق  مزایای کارکنان خود و یاهر نوع پرداخت جدید و با توجه به اینکه تبصره ماده فوق مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت را دارند موظف نموده است قبل از هر گونه تصمیم گیری، نظر موافق شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند، لذا این مراجع که هیأت امناهای دانشگاه ها ، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط نیز در زمره آنها می باشند، لازم است قبل از تصمیم گیری در ارتباط با افزایش حقوق و مزایای مندرج درآیین نامه های استخدامی دستگاه های فوق، نظر موافق شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند. علاوه بر این ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تصمیمات و مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد را در صورتی قابل اجرا دانسته که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تأمین اعتبار شده باشد.

عبدالعلی تاجی- رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -